Barnavårds­centralen (BVC)

BVC är en del av vårdcentralen Bergsjön och ligger på andra sidan gatan. I samma lokaler som BVC finns resten av familjecentralern som även består av mödravårdscentral, öppen förskola, socionom och psykolog. Tillsammans ska vi stötta er från graviditet fram till skolan börjar för ert barn.

BVC arbetar utifrån ett basprogram med täta kontroller under första året, som sedan glesas ut. BVC är frivilligt men de allra flesta väljer att följa hela programmet.

 

Programmet innehåller följande delar:

  • kontroller av hur barnet växer och utvecklas
  • råd och stöd kring t ex amning, mat, sömn, stimulans, toalettvanor, gränssättning
  • förebyggande arbete mot olycksfall
  • vaccinationer av ditt barn
  • hjälpa till att upptäcka om ditt barn har behov av extra stöd när det gäller tal, syn, hörsel, samspel mm
  • stöd till föräldrar
  • öppna förskolan har föräldragrupper och informationsträffar i samarbete med BVC

 

Om ditt barn blir sjukt kan du kontakta barnavårdscentralen eller vårdcentralen för råd om vart du ska vända dig.

När ni kommer hem från förlossningen, kontaktar ni er bvc-sköterska någon av de närmaste dagarna för att boka in ert första möte. Ni kommer att få erbjudande om att få hembesök av oss för att väga barnet, se att det praktiska fungerar samt information om barnhälsovården.

Vid behov ordnar vi tolk.

Alla besök hos oss på barnavårdscentralen är gratis.

 

Öppettider 08.00-17.00 måndag-fredag
BVC har telefontid måndag – fredag hela dagen på telefon 031-792 94 40.

Varje BVC-sjuksköterska har ett direktnummer dit man kan ringa. Vid behov kan man lämna meddelanden på telefonen. BVC-sköterskan ringer upp så fort det finns möjlighet.

 

Vi som arbetar på BVC
Merita Stavileci 031-792 94 41
Ingrid Ivarsson 031-792 94 42
Eva Coxner Norman 031-792 94 43
Fatemeh Farahnoosh 031-792 94 44
Lena Cederholm 031-792 94 45
Josefine Karlsson 031-792 94 46
Stina Pettersson 031-792 94 47