Serbokroatiska

Bosanski/Hrvatski/Srpski

Ovlašteni tumac na vašem raspolaganju

U našem domu zdravlja i djecijem dispanzeru, na Bergsjön, rade ljekari specijalisti opšte prakse,

od kojih je i jedan specijalista pedijatar( za djecije bolesti). Osim toga imamo i ovlaštene tumace.

Vašom posjetom kod nas imate pravo na izbor ljekara i pravo na istog ljekara pri svakoj posjeti kao

i istog tumaca- osobu koju vi poznajete i ko zna vas. To stvara sigurnost i kontinuitet kroz sve faze

života. Iz ovog razloga smo vam stavili na raspolaganju i tumace na kurdskom, somalskom,

bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku.

Ja, Dino Odobasic, ovlašteni tumac bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika radim u domu zdravlja

slijedecim danima:

Ponedeljkom od 08.00-16.30 sati
Utorkom od 08.00-16.30 sati
C
etvrtkom od 08.00-16.30 sati
Petkom od 08.00-16.30 sati

 

Radno vrijeme doma zdravlja:

Radnim danom od 08.00-17.00 (Redne brojeve povlacimo u 15.30 sati).
Subotom i nedjeljom od 10.00-14.00 (Redne brojeve povlacimo u 13.30 sati). 

 

Zdravstvene usluge izvan radnog vremena

U slucaju potrebe zdravstvenih usluga kada je kod nas zatvoren prijem, obratite se u Alléjouren (bivši Axessakuten).

Otvoreno radnim danima od 17.00-22.00 sata

Subotom i Nedjeljom od 10.00-16.00 sati. Alléjouren se nalazi na adresi Södra Allégatan 6.

Cijena: 100 kruna po posjeti (300 kruna ako se obratite nekoj drugoj dežurnoj ambulanti).

Pri zdravstvenim uslugama nocu i praznicima obratite se hitnoj pomoci u Sahlgrenska sjukhuset od 22.00-08.00 sati, Blå Stråket (Plava Staza) br.5,

Östra sjukhuset, adresa: Smörslottsgatan 1 i Mölndals sjukhus, adresa: Göteborgsvägen 31.