Serbokroatiska

Bosanski/Hrvatski/Srpski

Ovlašteni tuma? na vašem raspolaganju

U našem domu zdravlja i dje?ijem dispanzeru, na Bergsjön, rade ljekari specijalisti opšte prakse,

od kojih je i jedan specijalista pedijatar( za dje?ije bolesti). Osim toga imamo i ovlaštene tuma?e.

Vašom posjetom kod nas imate pravo na izbor ljekara i pravo na istog ljekara pri svakoj posjeti kao

i istog tuma?a- nekog koga vi poznajete i ko zna vas. To stvara sigurnost i kontinuitet kroz sve faze

života. Iz ovog razloga smo vam stavili na raspolaganju i tuma?e na kurdskom, somalskom,

bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku.

Ja, Dino Odobasic, ovlašteni tuma? bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika radim u domu zdravlja

slijede?im danima:

Utorkom od 08.00-17.00 sati
?etvrtkom od 08.00-16.30 sati

Radno vrijeme doma zdravlja:

Radnim danom od 08.00-18.00
Subotom i nedjeljom od 10.00-14.00

 

Zdravstvene usluge izvan radnog vremena

U slu?aju potrebe zdravstvenih usluga kada je kod nas zatvoren prijem, obratite se u Alléjouren (bivši Axessakuten).

Otvoreno radnim danima od 17.00-22.00 sata

Subotom i Nedjeljom od 10.00-16.00 sati. Alléjouren se nalazi na adresi Södra Allégatan 6.

Cijena: 100 kruna po posjeti. (300 kruna ako se obratite nekoj drugoj dežurnoj

ambulanti).

Pri zdravstvenim uslugama no?u i praznicima obratite se hitnoj pomo?i u Sahlgrenska sjukhuset od 22.00-08.00 sati, Blå Stråket (Plava Staza) br.5,

Östra sjukhuset, adresa: Smörslottsgatan 1 i Mölndals sjukhus, adresa: Göteborgsvägen 31.