Bergsjön Jourcentral

För att ytterligare utöka servicen till våra patienter håller vi, från och med 1 januari 2018, öppet även på kvällar och helger. Den utökade verksamheten kallas Bergsjön Jourcentral och tar hand om dig som behöver enklare vård utanför ordinarie öppettider.

Till Bergsjön Jourcentral är du välkommen under kvällar och helger om du har besvär som inte kan vänta till nästa dag. Du får träffa en sjuksköterska och vid behov även en läkare som gör en bedömning av ditt hälsoläge.

Det vi kan hjälpa dig med är till exempel: infektioner i luftvägarna, öroninflammation, halsfluss, urinvägsinfektioner, sårskador, fallskador, andningsbesvär, bröstsmärtor och allergiska reaktioner.

Eftersom Jourcentralen har begränsad bemanning: en läkare, en sjuksköterska och en undersköterska per arbetspass, hänvisar vi besvär som kräver längre utredning och djupare undersökning till din ordinarie vårdcentral. Detsamma gäller om du behöver förlänga en sjukskrivning eller förnya ett recept.

Varmt välkommen till Bergsjön Jourcentral!

 
Öppettider
Vardagar 17–22
Helger och röda dagar 10–16